ស្វាមីរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ត្រូវបានតុលារការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធាគារបន្ទាប់ពីលោកបានបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង
Breaking News

ស្វាមីរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ត្រូវបានតុលារការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធាគារបន្ទាប់ពីលោកបានបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង

ស្វាមីរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប្រាំថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានសារភាពកំហុសពីបទបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC ។

លោក Paul Pelosi អាយុ 82 ឆ្នាំបានសារភាពថា លោកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិអាល់កុល និងបណ្តាលឱ្យមានមនុស្សរងរបួស បន្ទាប់ពីគាត់បានបុករថយន្ត Porsche នៅ Napa County រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2022 ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *