ស្រ្តីម្នាក់ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានបាចម្រេចម៉ត់ដាក់មនុស្សចំនួន ៤នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ូយ៉ក
Breaking News

ស្រ្តីម្នាក់ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានបាចម្រេចម៉ត់ដាក់មនុស្សចំនួន ៤នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ូយ៉ក

ស្រ្តីម្នាក់ដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថា នាងបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិអាស៊ី ហើយបានបាចម្រេចម៉ត់ដាក់មនុស្សចំនួន ៤នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ូយ៉កកាលពីសប្ដាហ៍មុន ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះ ។

ប្រភព ៖ scmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *