សេវាកម្មបកប្រែ និងបញ្ចូលសំឡេង Video

សេវាកម្មបកប្រែ និងបញ្ចូលសំឡេង Video

របៀបធ្វើឱ្យហ្វេសប៊ុកផេករបស់អ្នកល្បី និងមានអ្នកចូលរួម (Engagement) ច្រើន 

ការធ្វើឱ្យហ្វេសប៊ុកផេក Facebook Page អាជីវកម្មរបស់អ្នកល្បី និងមានអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ Engagement ច្រើនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយ ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា គ្មានអ្នកស្គាល់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់គេ ពិតណាស់បើអ្នកលក់តែផលិតផល ឬសេវាកម្មតែម្យ៉ាងនឹងមិនងាយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឱ្យមនុស្សម្នាងាកមកតាមដាន ឬមើលផេករបស់អ្នកទេ ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើតមាតិកា Contents ល្អៗដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ឬគិតថា វាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកតាមដាន Follwers របស់អ្នក ។ ក្នុងចំណោមមាតិកាដូចជា ៖ ការសរសេរអត្ថបទមានប្រយោជន៍ចែករំលែក (Short and Long Article), ការផុសសុភាសិតខ្លីៗ, ការផុសរូបភាពស្អាតៗ និងមាតិកាដែលងាយនឹងទាក់ទាញបំផុត គឺការផលិតវីដេអូ ។ 

  1. ទទួលបកប្រែវីដេអូពីភាសាអង់គ្លេស និងភាសាថៃ
  2. ទទួលវាយអត្ថបទក្នុងវីដេអូឡើងវិញ
  3. ទទួលថតសំឡេងដោយក្រុមការងារ Ebook Cambodia
  4. ទទួលថតបញ្ជូលសំឡេង
  5. ផលិតវីដេអូឡើងវិញ

អតិថិជនរបស់ Ebook