សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
Breaking News

សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

BREAKING ៖ សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ដ!! ថ្មីៗនេះគណនីធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងត្រីមាសដំបូងមានការកើនឡើងខ្ពស់ហួសពីការរំពឹងទុក និងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ដផងដែរ ។ ដោយវាបានកើនឡើងដល់ 3ដងឯណោះ ឬស្មើនឹង300% គិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 9.6ម៉ឺនលានដុល្លារអាម៉េរិក ។ ថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះសុទ្ធសឹងតែទទួលបានពីចំណូលដោយការលក់ចេញនូវប្រភពថាមពល បើទោះខ្លួនស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទិសយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2021 ចំណូលដែលទទួលបានសរុបត្រឹមតែ 2.7ម៉ឺនលានដុល្លារអាម៉េរិកតែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភព ៖

Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *