សារព័ត៌មានល្បីកម្រិតពិភពលោក Bloomberg ចេញមកទម្លាញទិន្នន័យសំខាន់មួយ!! 
Breaking News

សារព័ត៌មានល្បីកម្រិតពិភពលោក Bloomberg ចេញមកទម្លាញទិន្នន័យសំខាន់មួយ!! 

សារព័ត៌មានល្បីកម្រិតពិភពលោក Bloomberg ចេញមកទម្លាញទិន្នន័យសំខាន់មួយ!! ដោយមានការកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ថា “សហរដ្ឋអាម៉េរិកគឺជា ប្រភពនៃអាថ៌កំបាំងហិរញ្ញវត្ថុលេខមួយនៅលើពិភពលោក” ការកត់ត្រានេះបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថា “សម្រាប់បុគ្គលរូបណាដែលចង់ស្វែងរកប្រទេសដែលអាចលាក់នូវអាថ៌កំបាំងហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបានយ៉ាងល្អ គឺពុំមានប្រទេសណាដែលស័ក្ដិសមស្មើទៅនឹងសហរដ្ឋអាម៉េរិកឡើយ” និយាយភាសាសមញ្ញគឺ មិនថាតែជាការលាងលុយកខ្វក់ ការគេចពន្ធ ឬអ្វីក៏ដោយក៏អាម៉េរិកជំនាញជាងគេនៅលើពិភពលោក ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *