សហរដ្ឋអាម៉េរិកប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន30បន្ថែមទៀតជូនកម្ពុជាវិញ!!
Breaking News

សហរដ្ឋអាម៉េរិកប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន30បន្ថែមទៀតជូនកម្ពុជាវិញ!!

យោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថា សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានប្រគល់វត្ថុបុរាណបែបវប្បធម៌ដែលត្រូវបានគេលួចចំនួន30 បន្ថែមទៀតមកកាន់កម្ពុជាវិញ វត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមាន រូបសំណាកបែបព្រះពុទ្ធសាសនា និងរូបសំណាកបែបហិណ្ឌូសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជា រូបព្រះ Sakanta និងយានជំនិះក្ងោក និងរូបសំណាកព្រះ Ganesh ដ៏ពិសេសមួយ ដែលត្រូវបានយកចេញពីក្រុមប្រាសាទកោះកែរប្រហែលជា2ទសវត្សរ៍មកហើយ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *