សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើង!!
Breaking News

សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើង!!

រដ្ឋបាលព័ត៌មានថាមពលអាម៉េរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានក្លាយជាប្រទេសនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG) ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2022 ។

អង្គការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានថាមពលអាម៉េរិក(EIA)បាននិយាយដោយដកស្រង់ទិន្នន័យពី CEDIGAZ ដែលជាសមាគមអន្តរជាតិសម្រាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិ។ សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានយកឈ្នះអូស្ត្រាលី និងកាតា ដែលជាប្រទេសដែលនាំចេញ LNG នាំមុខគេទាំងពីរ ។

ដោយបង្ហាញពីហេតុផលសម្រាប់ការកើនឡើង EIA បានលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិ និងឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG ក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃតម្រូវការជាសកល ជាពិសេសនៅអឺរ៉ុប ។

EIA បានពន្យល់ថា ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុន បណ្តាប្រទេសនៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្កើនការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG របស់ពួកគេ ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតដោយសារការផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានកម្រិតទាប និងដើម្បី។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថា សហភាពអឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើនការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG របស់ពួកគេ 63% នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ហើយជាង 70% នៃ LNG ដែលផលិតដោយអាម៉េរិកបាននាំទៅសហភាពអឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *