សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងកាត់បន្ថយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងកាត់បន្ថយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ុយក្រែន!!

Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា មូលនិធិដែលអឺរ៉ុបបានសន្យាថា ផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្លុកអឺរ៉ុប និងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីក្រុងព្រុចសែល។

ត្រលប់មកវិញកាលពីខែមីនា គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានស្នើសុំប្រាក់កម្ចីចំនួន 9 ពាន់លានអឺរ៉ូ (9 ពាន់លានដុល្លារ) ដើម្បីផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្លុកនេះអាចយល់ព្រមលើការផ្ទេរប្រាក់ដំបូងដែលមានតម្លៃ 1 ពាន់លានអឺរ៉ូ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

ការព្យួរនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបឱ្យផ្តល់ជំនួយដែលមិនអាចដកវិញបានតាមរយៈមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាជាងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទីក្រុងគៀវ ។

មន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថា ទីក្រុងប៊ែកឡាំងមិនចង់ទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការធានាប្រាក់កម្ចីអ៊ុយក្រែនឡើយ ហើយបានស្នើឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតធ្វើការបន្ថែមទៀត ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *