សហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញនូវវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីហើយ!!
Breaking News

សហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញនូវវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីហើយ!!

បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ចុះផ្សាយដោយសំអាងលើសេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបថា សហភាពអឺរ៉ុបអនុញ្ញាតិឲ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិរុស្ស៊ី ហើយរុស្ស៊ីអាចលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសទី3 បន្ទាប់បាន ដោយហេតុផលថា ដើម្បីបញ្ជៀសពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះវិស័យសន្តិសុខ ស្បៀងអាហារ និងថាមពលពិភពលោក ហើយសហភាពអឹរ៉ុបចាំបាច់ណាស់ត្រូវសម្រេចចិត្តលើកលែងលើការហាមប្រាមមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាច្រើនផ្សេងទៀត សំដៅដល់ប្រតិបត្តិការលើផលិតផលកសិកម្ម និងការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់ប្រទេសទី3 ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *