សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួន!!
Breaking News

សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួន!!

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថា សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកការរឹតបន្តឹងដែលខ្លួនបានដាក់លើជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនជុំវិញជម្លោះដែលកំពុងបន្តរវាងទីក្រុងម៉ូស្គូ និងទីក្រុងគៀវ ។

យោងតាមសារព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា ជនជាតិរុស្ស៊ីប្រហែល 40 នាក់បានព្យាយាមដកខ្លួនពួកគេចេញពីបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយប្រហែល 30 នាក់បានយករឿងនេះទៅតុលាការ និង 10 នាក់ទៀតនិយាយទៅកាន់អាជ្ញាធរសហភាពអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់ ។ ចំនួនមិនជាក់លាក់នៃបុគ្គលទាំងនេះពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ ដោយសារតែមេធាវីសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់រួចហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនអាចត្រូវបានដាក់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្សោយ ។

សេវាច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធថា សំណើមួយចំនួនដែលដាក់ដោយជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មអាចមានប្រយោជន៍ ។ ភ័ស្តុតាងដែលគាំទ្រការរឹតបន្តឹង និង ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលរុស្ស៊ីទាំងនោះបានប្រែក្លាយទៅជាខ្សោយ ចាស់ ឬមិនពិតទាំងស្រុង ។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជម្លោះរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់គោលដៅលើជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានឋានៈខ្ពស់រាប់រយនាក់ រួមទាំងមន្ត្រីកំពូល មេដឹកនាំអាជីវកម្ម និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេជុំវិញតួនាទីដែលគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងជម្លោះដែលកំពុងបន្ត ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *