សហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិកំពុងស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ
Asia Sport

សហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិកំពុងស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ

សហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិ (KKIF) ដែលជាកីឡាប្រដាល់របស់កម្ពុជា កំពុងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិករបស់ខ្លួន (NOCC) ដើម្បីស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC)។

សហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិត្រូវការប្រទេសសរុបចំនួន ៧៥ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិ ដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ហើយខ្វះតែ ២៥ ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការសហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាកីឡាដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ ។

លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC អះអាងថា កម្ពុជាមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះ ។ លោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា “គោលដៅរបស់យើងគឺទាក់ទាញការគាំទ្រពីជាង ៧៥ ប្រទេស”។ “ដរាបណាកីឡាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសណាមួយមានសមាជិកច្រើនជាង ៧៥ ប្រទេស វាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកអន្តរជាតិ ។ លោកបានបន្តថា៖ «យើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ និងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចវាបាន ។ “ខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ” ។

ប្រភព ៖ Khmer Times

By Suon Visal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *