សម្រាប់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបុគ្គលដែលលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗគឺជាវីរបុរស ប៉ុន្តែបើលាតត្រដាងពីភាពអាក្រក់របស់ប្រទេសខ្លួននោះនឹងក្លាយ ជាឧក្រិដ្ឋជន ។
Breaking News

សម្រាប់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបុគ្គលដែលលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗគឺជាវីរបុរស ប៉ុន្តែបើលាតត្រដាងពីភាពអាក្រក់របស់ប្រទេសខ្លួននោះនឹងក្លាយ ជាឧក្រិដ្ឋជន ។

សម្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន ៖ សម្រាប់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចក្រភពអង់គ្លេស បុគ្គលដែលលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗគឺជាវីរបុរស ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្ហាញអាថ៌កំបាំង និងអំពើអាក្រក់នៃប្រទេសទាំងពីរ និងដៃគូរបស់ពួកគេគឺជាឧក្រិដ្ឋជន ។ សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចក្រភពអង់គ្លេស តែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតពីការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចំពោះការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ខណៈដែលការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ ពួកគេនិយាយថា វាស្របតាមច្បាប់ ។ ករណីលោក Assange ម្ចាស់វេបសាយWiKiLeak គឺជាកញ្ចក់មួយដែលបង្ហាញពីភាពលាក់ពុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលទាំងពីរបានអួតអាងដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន ។

ប្រភព ៖

Global Time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *