វិមានក្រឹមឡាំងនិយាយថា ប្រសិនបើមានមូលដ្ឋានណាតូនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នោះអ្នកនឹងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី!!
Breaking News

វិមានក្រឹមឡាំងនិយាយថា ប្រសិនបើមានមូលដ្ឋានណាតូនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នោះអ្នកនឹងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី!!

អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង លោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីចំពោះមូលដ្ឋានណាតូដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ នឹងត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដោយយោធា អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង លោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វាំងឡង់បានអះអាងថា អភិបាលក្រុងមួយនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីចង់បង្កើនវត្តមានយោធានៅទីនោះ ។

លោក Peskov បាននិយាយថា “យើងបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនពីផែនការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិ ហើយការងារនោះកំពុងដំណើរការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់យើង”លោក Peskov បាននិយាយ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន ទូរទស្សន៍ហ្វាំងឡង់ Yle បានដកស្រង់សម្តីអភិបាលក្រុង Lappeenranta លោក Kimmo Jarva ថាទីក្រុងរបស់គាត់ និងតំបន់ទាំងមូលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីលំហូរនៃការវិនិយោគ បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានឈានចូលកាន់តែជាសមាជិកអង្គការណាតូ ។

ប្រភព ៖ RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *