វិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនៅស្រីលង្កា៖ សាលារៀនត្រូវបានបិទ វិស័យសាធារណៈត្រូវបានប្រាប់ឱ្យធ្វើការពីផ្ទះ ។
Breaking News

វិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនៅស្រីលង្កា៖ សាលារៀនត្រូវបានបិទ វិស័យសាធារណៈត្រូវបានប្រាប់ឱ្យធ្វើការពីផ្ទះ ។

យោធាស្រីលង្កាត្រូវបានបង្ខំឱ្យប្រគល់សញ្ញាសម្ងាត់ដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតម្រង់ជួរសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈតិចតួចដែលនៅសេសសល់កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយសាលារៀនក្នុងរដ្ឋធានីកូឡុំបូត្រូវបានបិទ ហើយបុគ្គលិកផ្នែកសាធារណៈបានស្នើសុំឱ្យធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីសម្រួលការប្រើប្រាស់ ។

អ្នកខ្លះបានរង់ចាំក្នុងជួរអស់រយៈពេលជាង៤ថ្ងៃមកហើយ នៅតែមិនមានសាំងសូម្បីតែទៅផ្ទះ ។ ការស្តុកទុកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 9,000 តោននៃប្រេងម៉ាស៊ូត និង 6,000 តោននៃប្រេងសាំងធម្មតា ដោយមិនមានការដឹកជញ្ជូនថ្មីទេ ដោយសារតែកង្វះខាតទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ។

ក្រុម IMF កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីសង្គ្រោះប្រទេសនេះជាមួយនឹងជំនួយចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារ ។

ប្រភព ៖ RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *