លោក Dmitry Medvedev និយាយថា តម្លៃប្រេងនឹងកើនដល់៣០០ទៅ៤០០ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រសិនបើការកំណត់ឲ្យរុស្ស៊ីលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃបច្ចុប្បន្នកើតឡើងពិតមែន!!
Breaking News

លោក Dmitry Medvedev និយាយថា តម្លៃប្រេងនឹងកើនដល់៣០០ទៅ៤០០ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រសិនបើការកំណត់ឲ្យរុស្ស៊ីលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃបច្ចុប្បន្នកើតឡើងពិតមែន!!

អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សំណើរដែលបានដាក់ពីប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីឲ្យនៅប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃកម្រិតតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន នឹងនាំឱ្យបរិមាណប្រេងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទីផ្សារ ហើយអាចជំរុញឱ្យតម្លៃកើនលើសពី 300 ទៅ 400 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល។

ប្រភព ​៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *