លោក Dmitry Medvedev ថា រុស្ស៊ីនឹងឈ្នះក្នុងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ហើយយើងនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាពេលអនាគតជាមួយទីក្រុងគៀវ!!
Breaking News

លោក Dmitry Medvedev ថា រុស្ស៊ីនឹងឈ្នះក្នុងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ហើយយើងនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាពេលអនាគតជាមួយទីក្រុងគៀវ!!

អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា រុស្ស៊ីនឹងឈ្នះក្នុងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ហើយយើងនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាពេលអនាគតជាមួយទីក្រុងគៀវ ។

លោក Medvedev ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ជា​អនុប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​របស់​រុស្ស៊ី​បាន​និយាយ​ក្នុង​ការ​បង្ហោះ​លើ​គេហទំព័រ Telegram ថា “រុស្ស៊ី​នឹង​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន ហើយអ៊ុយក្រែននឹងមាន​សន្តិភាព​ទៅតាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់​យើង”។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *