លោក Boris Johnson បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក្សអភិរក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជាផ្លូវការហើយ!!
Breaking News

លោក Boris Johnson បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក្សអភិរក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជាផ្លូវការហើយ!!

លោក Boris Johnson បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក្សអភិរក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជាផ្លូវការហើយ ។ ប៉ុន្តែលោក Boris Johnson បាននិយាយថា លោកនឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចរហូតដល់មានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ។

លោក Boris Johnson បាននិយាយដូច្នេះនៅពេលដែលលោកធ្វើការថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជាជាតិអង់គ្លេសមុននេះបន្តិច ។

ប្រភព​ ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *