លោក Boris Johnson នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់!!
Breaking News

លោក Boris Johnson នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់!!

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេង​បាន​ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង​នូវ​រលក​ថ្មី​នៃ​ការ​លាលែង​ពី​តំណែង​របស់មន្រ្តីរបស់លោកដែល​ឥឡូវ​មាន​ចំនួន​សរុប​ជាង 50 នាក់ហើយ ។ វា​ជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់​ថា ​គាត់​បាន​ដឹង​ថា​ពេលវេលា​របស់​គាត់​បានមកដល់​​ហើយ ។

តែតាមការបញ្ជាក់របស់ The Guardian​ បានឲ្យដឹងថា លោក Boris Johnson យល់ព្រមចុះចេញពីតំណែង ប៉ុន្តែលោកចង់បន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី រហូតដល់មេដឹកនាំថ្មីនៃគណបក្សអភិរក្សត្រូវជ្រើសរើសបាន ។

ប្រភព ៖ AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *