លោក ពូទីន បញ្ជាឱ្យបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការផលិតអាវុធរបស់រុស្ស៊ី និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាជនរុស្ស៊ី
Breaking News

លោក ពូទីន បញ្ជាឱ្យបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការផលិតអាវុធរបស់រុស្ស៊ី និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាជនរុស្ស៊ី

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានបញ្ជាឱ្យបង្កើនថវិកា​ ដើម្បីជំរុញការផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាជនរុស្ស៊ី នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះ ដែលលោកបានបញ្ជាឱ្យមានការចល័តទ័ពមួយផ្នែក ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូនៅអ៊ុយក្រែន ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *