លោក ពូទីន ថ្លែងទៅកាន់សមមិត្តចិន ៖ ខ្ញុំ និងលោកស៊ីជីនពីង មានទំនាក់ទំនងបុគ្គល និងភាពជាមិត្តដ៏ល្អរវាងគ្នានិងគ្នា ។
Breaking News

លោក ពូទីន ថ្លែងទៅកាន់សមមិត្តចិន ៖ ខ្ញុំ និងលោកស៊ីជីនពីង មានទំនាក់ទំនងបុគ្គល និងភាពជាមិត្តដ៏ល្អរវាងគ្នានិងគ្នា ។

មានការលើកយកសម្ដីដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី 17 មិថុនា 2022 កន្លងមកនេះថា “ខ្ញុំ និងលោកស៊ីជីនពីង មានទំនាក់ទំនងបុគ្គល និងភាពជាមិត្តដ៏ល្អរវាងគ្នានិងគ្នា នេះជាបរិយាកាសដ៏ល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ” នេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី ពូទីន បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏ធំរបស់ St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) កាលពីថ្ងៃទី17 មិថុនា 2022 ។

ប្រភព ៖ NDTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *