លោក បៃដិន អាចនឹងសម្រេចចិត្តផ្អាកយកពន្ធលើប្រេងសាំងដើម្បីដោះស្រាយការឡើងថ្លៃសាំង និងអតិផរណា ។
Breaking News

លោក បៃដិន អាចនឹងសម្រេចចិត្តផ្អាកយកពន្ធលើប្រេងសាំងដើម្បីដោះស្រាយការឡើងថ្លៃសាំង និងអតិផរណា ។

ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក ចូ បៃដិន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវផ្អាកការយកពន្ធប្រេងសាំងអាចកើតឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ដោយសារសហរដ្ឋអាម៉េរិកកំពុងតស៊ូដើម្បីដោះស្រាយការឡើងថ្លៃសាំង និងអតិផរណាដែលឥឡូវនេះមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល 40 ឆ្នាំ ។

ប្រភព ៖

CGTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *