លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ហ្សេលេនស្គីថា យើងនឹងមិនព្រមប្រគល់តំបន់ភាគខាងកើតឲ្យនណាទាំងអស់ តំបន់ទាំងអស់ជារបស់យើង យើងនឹងដណ្ដើមមកវិញ!!
Breaking News

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ហ្សេលេនស្គីថា យើងនឹងមិនព្រមប្រគល់តំបន់ភាគខាងកើតឲ្យនណាទាំងអស់ តំបន់ទាំងអស់ជារបស់យើង យើងនឹងដណ្ដើមមកវិញ!!

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ហ្សេលេនស្គី បានថ្លែងបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Mykolaiv និង Odesa ដែលត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីរាយប្រហារ និងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថា យើងនឹងមិនព្រមប្រគល់តំបន់ភាគខាងកើតឲ្យនណាទាំងអស់ តំបន់ទាំងអស់ជារបស់យើង យើងនឹងដណ្ដើមយកមកវិញទាំងតំបន់ Mykolaiv និង Odesa ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ការធ្វើដំណើររបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ ដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវទទួលបានការស្ដារវាឲ្យដូចដើមឡើងវិញ ។

ប្រភព ៖

Republic Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *