រុស្ស៊ីសង្ឃឹមថា នឹងមានបុគ្គលដែលមាន​វិជ្ជាជីវៈជា​ងលោក Boris Johnson ដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេស!!
Breaking News

រុស្ស៊ីសង្ឃឹមថា នឹងមានបុគ្គលដែលមាន​វិជ្ជាជីវៈជា​ងលោក Boris Johnson ដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេស!!

អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង លោក Dmitry Peskov បាននិយាយថា “យើងចង់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស នឹងមានបុគ្គលដែលវិជ្ជាជីវៈជាងលោក Boris Johnson ដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានតាមរយៈការសន្ទនានឹងឡើងកាន់អំណាច” ។ «​ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​នេះ​មាន​ក្តី​សង្ឃឹម​តិច​តួច​សម្រាប់​រឿង​នោះ»។

លោក Dmitry Peskov បានបន្ថែមថា “គាត់ (Johnson) មិនចូលចិត្តយើង យើងក៏មិនចូលចិត្តគាត់ដែរ”។

ប្រភព ​៖ Al Jazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *