រុស្ស៊ី​ផ្អាក​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្លូវ​សមុទ្រ​ជាមួយ​ជប៉ុន ។
Breaking News

រុស្ស៊ី​ផ្អាក​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្លូវ​សមុទ្រ​ជាមួយ​ជប៉ុន ។

រុស្ស៊ី​ផ្អាក​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្លូវ​សមុទ្រ​ជាមួយ​ជប៉ុន នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានRT ។

កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​នាវា​នេសាទ​ជប៉ុន​ចូល​នេសាទ​ក្នុង​ទឹកដី​នៃ​ប្រជុំ​កោះ Kuril របស់​រុស្ស៊ី ។​

ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីក្រុងតូក្យូដែលបដិសេធមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលបានព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 1998 ។

ប្រភព ៖

RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *