រុស្ស៊ីបាញ់កម្ទេចឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់អាម៉េរិកដែលជាជំនួយសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

រុស្ស៊ីបាញ់កម្ទេចឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់អាម៉េរិកដែលជាជំនួយសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែន!!

ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយលុកកម្ទេចឃ្លាំងសម្ងាត់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួនពីរដែលរក្សាទុកកាំភ្លើងធំ M777 ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅជិតទីក្រុង Kostantinovka ក្នុងតំបន់ Donetsk ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *