រុស្ស៊ីបណ្ដេញអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងហោចណាស់ 85នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន
Breaking News

រុស្ស៊ីបណ្ដេញអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងហោចណាស់ 85នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន

រុស្ស៊ីបណ្ដេញអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងហោចណាស់ 85នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន ។ ភាពតានតឹងផ្នែកការទូតបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយវិមានគ្រឹមឡាំងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន ។ អ្នកការទូតយ៉ាងហោចណាស់ 24នាក់មកពីប្រទេសអ៊ីតាលី 34នាក់មកពីប្រទេសបារាំង និងតំណាង 27នាក់មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមៗគ្នា ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *