រុស្ស៊ីនឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ​ 2024​ ហើយចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ថានីយអវកាសផ្ទាល់ខ្លួនមួយ!!
Breaking News

រុស្ស៊ីនឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ​ 2024​ ហើយចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ថានីយអវកាសផ្ទាល់ខ្លួនមួយ!!

រុស្ស៊ីនឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS ជាមួយលោកខាងលិច នៅឆ្នាំ 2024 នេះបើតាមប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos រលោក Yury Borisov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT ។

ប្រមុខ Roscosmos និយាយថា លោក Borisov បានប្រាប់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងថា រុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសផ្ទាល់ខ្លួនមួយថ្មី ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *