រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម៉េរិកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាលើកទី2 បើទោះបីលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំង4ដងហើយក៏ដោយ!!
Breaking News

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម៉េរិកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាលើកទី2 បើទោះបីលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំង4ដងហើយក៏ដោយ!!

(Fox News) -លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម៉េរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា គាត់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយលោកមានរោគសញ្ញាស្រាល ហើយនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោក នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកបានឆ្លងមេរោគប្រភេទថ្មីមួយនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *