រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ី ថ្លែងថា រុស្ស៊ី-បេឡារ៉ុស គួរត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពយោធា
Breaking News

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ី ថ្លែងថា រុស្ស៊ី-បេឡារ៉ុស គួរត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពយោធា

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergei Shoigu ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Interfax របស់ប្រទេសខ្លួនថា រុស្ស៊ី-បេឡារ៉ុស គួរត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុងការការពារគ្រោះថ្នាក់តាមជើងអាកាស និងការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់សម្រាប់យោធារបស់យើង ។ លោក Sergei Shoigu បាននិយាយទៅកាន់មិត្តបេឡារ៉ុសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូថា វិបត្តិមួយនេះកំពុងតែមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ហើយរុស្ស៊ីក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់គាំទ្រដល់ប្រទេសបេឡារ៉ុស ។

ប្រភព ៖ Anadolu Agency  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *