រដ្ឋបាលតំបន់ Kherson ដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានចេញស្លាកលេខរថយន្តរបស់រុស្ស៊ីឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់!!
Breaking News

រដ្ឋបាលតំបន់ Kherson ដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានចេញស្លាកលេខរថយន្តរបស់រុស្ស៊ីឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់!!

រដ្ឋបាលយោធា-ស៊ីវិលក្នុងតំបន់ Kherson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ប័ណ្ណបើកបរ និងស្លាកលេខរថយន្តដំបូងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចេញប្រជាជននៅទីក្រុង Kherson របស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ហើយ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន TASS ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *