រដ្ឋបាលតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចដកទណ្ឌកម្ម !!
Breaking News

រដ្ឋបាលតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចដកទណ្ឌកម្ម !!

រដ្ឋបាលតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចដកទណ្ឌកម្ម និងលុបចោលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសនេះ ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងផលវិបាកនៃការរញ្ជួយដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់ និងបានធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងនៅសប្តាហ៍នេះ ។

ខណៈពេលដែលជំនួយមនុស្សធម៌បានបន្តហូរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មូលនិធិដែលត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសត្រូវបានបង្កកនៅពេលដែលពួកតាលីបង់បានដណ្តើមកាន់កាប់ប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគារកណ្តាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតែជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសចំពេលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ ដែលបានរារាំងដល់វិស័យធនាគារក្នុងស្រុក និងបានបន្សល់ទុកមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងទុនបម្រុងតិចតួច ។

ប្រភព ៖ Al Jazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *