យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Emirates មួយបានហោះហើររយៈពេល 14 ម៉ោងជាមួយនឹងរន្ធដ៏ធំមួយនៅចំហៀងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរយន្ដហោះ និងអ្នកដំណើរភ័យលួសព្រលឺង!!
Breaking News

យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Emirates មួយបានហោះហើររយៈពេល 14 ម៉ោងជាមួយនឹងរន្ធដ៏ធំមួយនៅចំហៀងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរយន្ដហោះ និងអ្នកដំណើរភ័យលួសព្រលឺង!!

អ្នកបើកបរយន្ដហោះ និងអ្នកដំណើរនៅលើយន្ដហោះមួយគ្រឿងរបស់ជើងហោះហើរ Emirates ពីទីក្រុង Dubai ទៅកាន់ទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានភិតភ័យនិងហួសចិត្តនៅពេលដែលបានដឹងថា ក្នុងពេលនៃការធ្វើដំណើរយូររហូតដល់ទៅ14ម៉ោង ដោយយន្ដហោះ Airbus A380 របស់ពួកគេបែជាមានប្រហោងដ៏ធំមួយនៅក្នុងបរិវេណផ្នែកចំហៀងនៃយន្ដហោះ សំណាងល្អហើយដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីសោកដនាកម្មដ៏អាក្រក់នេះបាន ។

ប្រភព ៖ Yahoo News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *