មាសជាង 3 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសស្វីសពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែឧសភា ដែលបង្ហាញពីជំហររបស់ឧស្សាហកម្មចំពោះលោហៈដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងមានភាពទន់ខ្សោយ ។
Breaking News

មាសជាង 3 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសស្វីសពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែឧសភា ដែលបង្ហាញពីជំហររបស់ឧស្សាហកម្មចំពោះលោហៈដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងមានភាពទន់ខ្សោយ ។

ប្រទេសស្វីសបាននាំចូលមាសពីរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ដែលបង្ហាញពីជំហររបស់ឧស្សាហកម្មចំពោះលោហៈដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះ ។

យោងតាមទិន្នន័យពីរដ្ឋបាលគយសហព័ន្ធស្វីស បានឱ្យដឹងថា មាសជាង 3 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសស្វីសពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែឧសភា ។ នោះ​ជា​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ដំបូង​រវាង​ប្រទេស​ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​កុម្ភៈ ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *