មហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអង់គ្លេស និងរុស្ស៊ីនិយាយថា “ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមចង់ផ្ដួលលោកពូទីនគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ និងគ្មានបានផលនោះទេ”!!
Breaking News

មហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអង់គ្លេស និងរុស្ស៊ីនិយាយថា “ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមចង់ផ្ដួលលោកពូទីនគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ និងគ្មានបានផលនោះទេ”!!

មហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអង់គ្លេស និងរុស្ស៊ីគឺលោក Alexander Lebedev និយាយថា “ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមចង់ផ្ដួលលោកពូទីនគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ និងគ្មានបានផលនោះទេ” ។ លោក Alexander Lebedev មហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអង់គ្លេស និងរុស្ស៊ីដែលជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមហាសេដ្ឋីជាច្រើនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងមិនផ្ដល់វីសាឲ្យ ដោយសារតែលោកត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំង ។ លោក Alexander Lebedev បានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈវីដេអូខលថា សម្រាប់នរណាដែលសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចផ្ដួលលោកពូទីនបាន “នោះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ និងគ្មានបានផល” បើសុខភាពរបស់គាត់នៅតែល្អអំណាចគាត់ក៏នៅតែខ្លាំងកុំគិតថាចង់ធ្វើអ្វីគាត់បាននោះ ។

ប្រភព ៖ The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *