មនុស្សយ៉ាងតិច២២នាក់បានស្លាប់ និងរបួស៨៧នាក់ នៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ។
Breaking News

មនុស្សយ៉ាងតិច២២នាក់បានស្លាប់ និងរបួស៨៧នាក់ នៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ។

ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានបុកជាមួយគ្រឿងចក្រជីកកកាយដីមួយ ហើយរថភ្លើងជិតពាក់កណ្តាលបានក្រឡាប់ធា្លក់ចេញពីផ្លូវ នៅមុនថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃពុធ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ២២ នាក់ និងរបួស ៨៧ នាក់ ។

ប្រភព​ ៖​

New York Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *