មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការរថភ្លើងល្បឿនលឿនរត់ធ្លាក់ផ្លូវនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន
Breaking News

មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការរថភ្លើងល្បឿនលឿនរត់ធ្លាក់ផ្លូវនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន

មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការរថភ្លើងល្បឿនលឿនរត់ធ្លាក់ផ្លូវនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន ។  ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ និងប្រាំបីនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស នៅពេលដែលរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយខ្សែបានធ្លាក់ពីលើផ្លូវនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកមិញនេះ ។

ប្រភព ៖ SCMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *