ពូទីន និយាយថានៅពីក្រោយចលាចលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក មិនមែនមកពីប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីឡើយ
Breaking News

ពូទីន និយាយថានៅពីក្រោយចលាចលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក មិនមែនមកពីប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីឡើយ

រុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្លាយជាបែបនេះនោះឡើយ!! ពូទីន និយាយថា “ប្រតិបត្តិការពិសេសយោធារបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូមិនមែនជាដើមហេតុនៅពីក្រោយការចលាចលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះទេ” នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg (SPIEF) លើកទី 25 ។ រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺ សម្ដីដែលលោក ពូទីន ថ្លែងបន្តថា “តម្លៃទំនិញមានការកើនឡើង អត្រាកម្រិតអតិផរណាខ្ពស់ វិបត្តិកង្វះស្បៀងអាហារពិភពលោក និងតម្លៃនៃប្រភពថាមពលមានការកើនឡើង គឺបណ្ដាលមកពី កំហុសនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាម៉េរិក និងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅវិញទេ” ។

ប្រភព ៖ Finance.Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *