ពូទីនមានវិធីសាស្រ្ដពីរយ៉ាងក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកលោកខាងលិច នៅពេលដែលប្រេងរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម!!
Breaking News

ពូទីនមានវិធីសាស្រ្ដពីរយ៉ាងក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកលោកខាងលិច នៅពេលដែលប្រេងរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម!!

កាលពីថ្ងៃអង្គារទី 31 ឧសភាថ្មីៗកន្លងមកនេះ ក្រុមបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេស EU បានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការផ្អាកការនាំចូលប្រេងដល់ទៅ 90% ពីប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំនេះ ។ វិធីទី១.រុស្ស៊ីត្រូវរកដៃគូរថ្មី (វិធីនេះបើទោះរកដៃគូថ្មីបានឬមិនបានក៏តម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកនៅតែធ្លាក់ថ្លៃដដែល) វិធីទី២.រុស្ស៊ីត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយការផលិតដើម្បីជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងកាន់តែឡើងថ្លៃ យោងទៅតាមលោក Leonid Fedun អនុប្រធានរបស់ Lukoil ក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថា គួរធ្វើការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 30% ហើយត្រូវបង្ចៀសរាល់ការលក់បញ្ចុះតម្លៃ ដើម្បីជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងកាន់តែមានការឡើងថ្លៃ ។

ប្រភព ៖

CNBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *