ពន្ធគយមួយចំនួនដែលបានកំណត់លើប្រទេសចិន ដែលបានដាក់ចេញកាលពីសម័យរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ថា “ពុំមែនជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ”
Breaking News

ពន្ធគយមួយចំនួនដែលបានកំណត់លើប្រទេសចិន ដែលបានដាក់ចេញកាលពីសម័យរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ថា “ពុំមែនជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ”

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាម៉េរិក Janet Yellen បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ពន្ធគយមួយចំនួនដែលបានកំណត់លើប្រទេសចិន ដែលបានដាក់ចេញកាលពីសម័យរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ថា “ពុំមែនជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ” ហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថា ប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន​ កំពុងពិនិត្យមើលចំនុចនេះ ព្រោះវាជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការកាត់បន្ថយអតិផរណាបានមួយផ្នែកផងដែរ ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *