ផ្ទុះធុងផ្ទុកឧស្ម័នក្លរីនពុលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 13 នាក់ និង 250 នាក់រងរបួស ។
Breaking News

ផ្ទុះធុងផ្ទុកឧស្ម័នក្លរីនពុលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 13 នាក់ និង 250 នាក់រងរបួស ។

ផ្ទុះធុងផ្ទុកឧស្ម័នក្លរីនពុលនៅកំពង់ផែ Aqaba ក្នុងប្រទេសហ្ស៊កដានី បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 13 នាក់ និង 250 នាក់រងរបួស ។

មន្ត្រីបាននិយាយថា វាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីធុងមួយដែលពោរពេញទៅដោយសារធាតុក្លរីន 25 តោនដែលត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជីប៊ូទី បានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលកំពុងដឹកជញ្ជូន ។

ប្រភព ៖ Sky News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *