ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុក​អាវុធរបស់​រុស្ស៊ី​​នៅ​ទីក្រុង Zymohiria ក្នុង​តំបន់ Luhansk ។ (មានវីដេអូ)
Breaking News

ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុក​អាវុធរបស់​រុស្ស៊ី​​នៅ​ទីក្រុង Zymohiria ក្នុង​តំបន់ Luhansk ។ (មានវីដេអូ)

ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុក​អាវុធរបស់​រុស្ស៊ីមួយកន្លែង​​នៅ​ទីក្រុង Zymohiria ក្នុង​តំបន់ Luhansk ។ មិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះទេ​ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *