ប្រធានាធិបតី Erdogan របស់តួកគីប្រាប់ទៅកាន់ លោក Putin ថាគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន
Breaking News

ប្រធានាធិបតី Erdogan របស់តួកគីប្រាប់ទៅកាន់ លោក Putin ថាគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន

ប្រធានាធិបតី Erdogan របស់តួកគីប្រាប់ទៅកាន់ លោក Putin ថាគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន!! លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan របស់តួកគី និងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin របស់រុស្ស៊ីបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹមថ្ងៃចន្ទនេះថា គាត់បាន ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការជួបជាមួយមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ី និងមន្រ្តីរបស់អ៊ុយក្រែន និងមន្ត្រីមកពី អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង អ៊ីស្តាន់ប៊ូល ដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាម ។ រដ្ឋាភិបាលតួក គីលោក Erdogan ប្រាប់ទៅកាន់លោក Putin ថា “មានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ដំណាក់កាលនៃលក្ខខណ្ឌក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃសង្គ្រាម និងការបង្កើនទំនុកចិត្តឡើងវិញ”

ប្រភព ៖

CNBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *