ប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងចង់ក្លាយជា “ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍” ក្នុងរយៈពេល 25ឆ្នាំខាងមុខ!!
Breaking News

ប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងចង់ក្លាយជា “ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍” ក្នុងរយៈពេល 25ឆ្នាំខាងមុខ!!

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi បានប្រាប់ប្រជាជនក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបលើកទី 75ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសខ្លួន ដោយលោកបាននិយាយថា ឥណ្ឌាមានគោលបំណងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេល 25ឆ្នាំខាងមុខនេះ ទាំងគោលនយោបាយគាំទ្រដល់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក វិស័យថាមពល វិស័យការពារជាតិ និងទាំងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលផងដែរ ។

លោក Modi ថ្លែងថា “យើងត្រូវតែប្រែក្លាយឥណ្ឌាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេល 25ឆ្នាំខាងមុខ គឺនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើង នេះគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏អស្ចារ្យ ហើយយើងគួរតែខិតខំឈានទៅសម្រេចក្នុងរឿងនេះដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើង” ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *