ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាជម្រើសក្នុងការវិនិយោគបន្ទះឈីប ស្របពេលដែលឧស្សាហកម្ម semiconductor មួយនេះកំពុងជួបនូវហានិភ័យក្នុងតំបន់!!
Breaking News

ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាជម្រើសក្នុងការវិនិយោគបន្ទះឈីប ស្របពេលដែលឧស្សាហកម្ម semiconductor មួយនេះកំពុងជួបនូវហានិភ័យក្នុងតំបន់!!

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tata និយាយថា ឧស្សាហកម្ម semiconductor ត្រូវការប្រទេសមួយដើម្បីបន្តការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន ។ កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Tata បាននិយាយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាថា ប្រទេសនេះជាទីតាំងផលិតនូវឧស្សាហកម្ម semiconductor ដែលពេលនេះវាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងដោយសារបញ្ហាភូមិសាស្រ្ដនយោបាយ និងគ្រោះធម្មជាតិដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃទ្វីបអាស៊ីមួយនេះ ។

ប្រភព ៖ Nikkei Asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *