ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានគម្រោងផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកទេសចរណ៍ជនជាតិរុស្ស៊ី!!
Breaking News

ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានគម្រោងផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកទេសចរណ៍ជនជាតិរុស្ស៊ី!!

គណបក្សនយោបាយដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ SDP ដែលជាបក្សដឹកនាំប្រទេស, បក្ស National Coalition (NCP), បក្ស Finns និងបក្ស Centre គាំទ្រការផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកទេសចរណ៍សញ្ជាតិរុស្ស៊ី ។ រដ្ឋមន្រ្តីស្ដីទី Aki Lindén មកពីបក្ស SDP និងលោក Antti Lindtman ប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្រ្ដ មកពីបក្ស SDP នេះដែរ ម្នាក់ៗបានបញ្ចេញមតិថា ពួកគេគាំទ្រដល់ការការផ្អាកផ្ដល់វីសាដល់អ្នកទេសចររុស្ស៊ី ដោយឡែកមានតែលោក តំណាងរាស្រ្ដមកពីបក្ស បានប្រកែកថា ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងរុស្ស៊ីគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងក្នុងកម្រិតបុគ្គល ។

ប្រភព ៖ News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *