ប្រទេសទួកគីគាំទ្រដល់ “ការដកទណ្ឌកម្ម” នានាលើប្រទេសរុស្ស៊ី!!
Breaking News

ប្រទេសទួកគីគាំទ្រដល់ “ការដកទណ្ឌកម្ម” នានាលើប្រទេសរុស្ស៊ី!!

កាលពីថ្ងៃទី០៧ មិថុនា ថ្មីៗនេះ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរបស់ប្រទេសទួកគីបានលើកឡើងថា ការទទូចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្ម ដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចេញនូវធញ្ញជាតិនានារបស់អ៊ុយក្រែនថា “ជាការសមហេតុសមផល” ។

ប្រភព ៖

Al Jazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *