ប្រទេសជប៉ុនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ី
Breaking News

ប្រទេសជប៉ុនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ី

ប្រទេសជប៉ុនចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនានា ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានាពេលអនាគត!!

លោក Fumio Kishida បានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសាកន្លងទៅនេះ ។ ជប៉ុនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម Global Magnitsky ជាភាសាជប៉ុន ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាជំហានបន្ទាប់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយបន្ថែមទៀត ។

ប្រភព ៖ Nikkei Asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *