ប្រទេសចិនផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបណ្តេញក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងច្រើនចេញពីទីផ្សារមូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក
Breaking News

ប្រទេសចិនផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបណ្តេញក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងច្រើនចេញពីទីផ្សារមូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក

ប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកចូលទៅកាន់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិន ដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងដែលអាម៉េរិកបានលុបចោលភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃការបណ្តេញក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងច្រើនពីទីផ្សារមូលប័ត្ររបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ។

ស្ថាប័នទាំងពីរបាននិយាយដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រថា គណៈកម្មការនិយតកម្មមូលបត្រចិន (CSRC) និងក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនសាធារណៈសហរដ្ឋអាម៉េរិក (PCAOB) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសវនកម្ម ។ អាម៉េរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះជាមួយបារាំង និងបែលហ្ស៊ិកក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ។

គណៈកម្មការនិយតកម្មមូលបត្រចិនបាននិយាយថា “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ” ។ កិច្ចព្រមព្រៀង “ត្រូវបានសម្រេចផងដែរនៅលើក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ និងសកម្មភាពស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវធ្វើដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យ ដែលនឹងបំពេញតាមវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ភាគីទាំងពីរ” ។

ប្រភពបានប្រាប់កាសែត South China Morning Post មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈកម្មការនិយតកម្មមូលបត្រចិនបាននឹងកំពុងធ្វើការលើវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិករួមទាំងផែនការសម្រាប់ការចូលដំណើរការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ភាគីទាំងពីរ មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការសហការរបស់ពួកគេទេ ។ និយតករចិនបាននិយាយថា កិច្ចសហការបទប្បញ្ញត្តិឆ្លងព្រំដែនលើសវនកម្មនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃសវនកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិន ហើយនឹងមានភាពអំណោយផលដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបន្តការចុះបញ្ជីទីផ្សារភាគហ៊ុនឆ្លងព្រំដែន ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *