ប៉ូឡូញប្រកាសលក់អាវុធដែលមានតម្លៃប្រមាណ៦៣០លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន ។
Breaking News

ប៉ូឡូញប្រកាសលក់អាវុធដែលមានតម្លៃប្រមាណ៦៣០លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន ។

ប៉ូឡូញប្រកាសលក់អាវុធដែលមានតម្លៃប្រមាណ៦៣០លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន ។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បាននិយាយក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតអាវុធ Stalowa Wola របស់ប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃអង្គារថា “យើងរីករាយដែលមានឱកាសលក់អាវុធរបស់យើងនៅបរទេសនៅថ្ងៃនេះ” ​ហើយវាក៏នឹងក្លាយជា “អាវុធដ៏សំខាន់បំផុតនៅលើសមរភូមិ ដែលទំនងជានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន” ។

ប្រភព ៖

RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *