បំណុលជាតិរបស់អាម៉េរិកឡើងដល់ ៣៣ ពាន់ពាន់លានដុល្លារជាលើកដំបូង
Business Economic USA

បំណុលជាតិរបស់អាម៉េរិកឡើងដល់ ៣៣ ពាន់ពាន់លានដុល្លារជាលើកដំបូង

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងរតនាគារអាម៉េរិកបានឱ្យដឹងថា បំណុលជាតិបានឡើងដល់ ៣៣ ពាន់ពាន់លានដុល្លារជាលើកដំបូង។

ចំនួនទឹកប្រាក់នេះបានកត់ត្រាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃបំណុលជាតិសរុប ដែលរួមបញ្ចូលបំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ។ ចំណែកបំណុលដែលគ្រប់គ្រងដោយសាធារណជន ដែលមិនរាប់បញ្ចូលបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលជំពាក់នោះ មានចំនួនប្រហែល ២៦ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ។

ក្នុងខែមិថុនា សមាជិកសភាបានបង្កើនដែនកំណត់បំណុល ដែលពេលនោះបំណុលអាម៉េរិកមានចំនួន ៣១,៤ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ។ បំណុលបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនដល់ ៣២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់មកដល់ ៣៣ ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះ ។ យោងតាមការព្យាករណ៍មួយចំនួន បំណុលនេះកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវកើនឡើងរហូតដល់ ៥០ ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៅចុងទសវត្សរ៍នេះ។

ថ្លែងនៅ CNBC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរតនាគារអាម៉េរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយថា តម្លៃការប្រាក់លើបំណុលដែលមានស្រាប់នៅតែអាចគ្រប់គ្រងបាន ។ លោកស្រីបាននិយាយថា “ប្រធានាធិបតីបានស្នើរវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងកាត់បន្ថយឱនភាពរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយខណៈពេលដែលការវិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច” ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឆ្ពោះទៅមុខ ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១ មក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាម៉េរិកបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងចំណូល ដែលមានន័យថា ខ្លួនត្រូវខ្ចីប្រាក់ដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ ។ លោក Kris Mitchener សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Santa Clara បាននិយាយថា “បំណុលមានគោលបំណងវាមានប្រយោជន៍ជាច្រើន” ។ “បំណុលសាធារណៈតែងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រាអាសន្ន ។

New York Times, Yahoo News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *